Webmasters: R. Rommens, C. de Bruijn & Chr. den Braber.

Uitslagen en standen op de site zijn niet bindend voor de vereniging en ten alle tijde onder voorbehoud!

Bestuur: Verantwoordelijk & aanspreekbaar voor onderstaande taken:

 

G. de Rooij: Klokken lichten, bingo, Voorzitter/kantinebeheer, centrumleider,

Penningmeesterafgevaardigde CC de Westhoek, afrekenen & poulebrieven, lotto.

Chr. d Braber: Hokcontrole, entingslijsten, website, marathon jubilea & Secretaristentoonstelling

B.Nijssen: Tentoonstelling, controle hoklijsten, inkorven & entinglijsten.

J. v. Mieghem: Duiven laden, tentoonstelling, 2e secretaris & controle hoklijsten.

J. de Bruijn: Inkorven, hoklijsten, marathon & barbediening.

R. Rommens: Klokkencommissie, inkorven, elektronisch constateren,

afgevaardigde CC de Westhoek, website, rekenaar & tentoonstelling.

C. Albers: bingo.

 

PV de Eendracht, Concordialaan 208, 4871 ZD Etten-Leur, 06-26313804

Werklijst PV de Eendracht 2017:

Inkorven: B. v. Ginneken, B. Nijssen, H. v. Bohemen, Corné de Bruijn en J. de Bruijn

Reserves: M. v. Zundert, L. Dekkers, R.v.Poppel & R. Rommens

Klokken: B. v. Ginneken

Afrekenen: G. de Rooij

Afrekenen opleren: P. v. Beers

Melden duiven: Familie de Rooij: eendaagse en meerdaagse fond (06-26997859)

Centrumleider: G. de Rooij

Barbediening: P. v. Beers, Riet v. Beers (reserve), J. de Bruijn, J. v. Mieghem, Corné de Bruijn en J. Jongmans (reserve)

Manden schoonmaken: P. v. Beers, B.v.Ginneken, A. Robbeson

Manden looien: B. v. Ginneken en H.v.Bohemen

Klokkenlichten: B. Nijssen, R. Rommens, C. Hellemons, B. v. Ginneken, Chr. den Braber, H.v.Bohemen

Klokkenlichten fondvluchten: R. Rommens, B. v. Ginneken, B. Nijssen, G. de Rooij, Chr. den Braber en Fr. Damen (res.)

Lotto: Familie de Rooij

Uitslaglijsten rondbrengen: K. v. Zundert en A.Robbeson

Printen topjes: R. Rommens, B. v. Ginneken, H. v. Bohemen, Chr. Heeren en C. Baremens (reserve)

Reportage bode: Chr, den Braber en H. v. Bohemen

Uitslaglijst: R. Rommens

Ringenadministrateur: Yvonne de Rooij

Bingocommissie: Mevr. de Bruijn, Mevr. Albers, P. v. Beers, Corné de Bruijn, C. Albers, G. de Rooij en Yvonne de Rooij

Marathoncommissie: W. v. Ginneke, Chr. den Braber, Leny van Bohemen en J. de Bruijn

Coördinator clubgebouw: P. v. Beers

Schoonmaak clubgebouw: P. v. Beers en Riet v. Beers

Tentoonstelling: R. Rommens, B. Nijssen, Chr. den Braber, A. Robbeson, C. Hellemons en A. Vergouwen

Vertegenwoordiging CC De Westhoek 70: G. de Rooij en R. Rommens

Opleren Quievrain: J. v. Mieghem, Chr. den Braber, G. de Rooij, B. Nijssen en C. Hellemons (reserve)

Webmasters: Corné de Bruijn, R.Rommens en Chr. Den Braber

Elektronische klokken: R. Rommens en C. Baremans (res.)

Penningmeester P.V. de Eendracht:

G. de Rooij

Concordialaan 153

4871 ZA Etten-Leur

Tel. 076-5018351

Bank: NL25RABO011.48.45.956

T.n.v. P.V. de Eendracht