Duivenseizoen gaat beginnen, maar met veranderingen!

Beste liefhebbers,
Gistermiddag heeft U kunnen lezen in Op (de) Hoogte” dat we onder strikte voorwaarden vanaf 11 mei weer met onze postduiven kunnen vliegen.
Wat betekent dat nu concreet. Tot nader order hebben we het over trainingsvluchten, dus zullen er geen competities plaatsvinden. Daarnaast moet de afdeling aan een aantal eisen voldoen voordat we een lossingsvergunning kunnen krijgen.

Vanochtend een bericht gehad van bestuur afdeling Brabant 2000 dat zij met een concreet plan van aanpak komen met voorwaarden, om te kunnen inkorven en een lossingsvergunning te kunnen verkrijgen:
• een werkwijze om alle verenigingen te controleren of zij duiven in kunnen
korven volgens het vastgestelde protocol.
• bewijs dat alle verenigingen voorafgaand aan de (eerste) vlucht zijn
gecontroleerd middels een getekende checklist.
• een werkwijze om steekproefsgewijs de verenigingen te controleren nadat
de verenigingen hun goedkeuring hebben ontvangen.
• Duiven worden voorlopig alleen vervoerd in Nederland en Duitsland.
• Zie verder site Brabant 2000 onder het kopje nieuws

Vanochtend 9 mei hebben wij als bestuur van De Eendracht overleg gehad en de volgende afspraken gemaakt, wel mede afhankelijk van besluiten afdelingsbestuur Brabant 2000 en vast te stellen vliegprogramma.

– Komende maandag 11 mei kunnen de liefhebbers vanaf 19.00 uur de hok-entingslijsten inleveren en eventueel de elektronische systemen om nog duiven te laten koppelen met de chipringen. Bijgevoegd de namen van de liefhebbers en tijdstip dat ze aanwezig moeten zijn. Ook bijgevoegd protocol inleveren hoklijsten en koppelen chipringen.
– Het geheel seizoen gaan we digitaal afrekenen. Van onze penningmeester krijg je bericht wat de kosten zijn en wordt er verwacht dat er binnen een week ook afgerekend wordt.
– Voorlopig starten we met trainingsvluchten en niet voor een uitslag.
– Een dag voor inkorving wordt gevraagd om door te geven met hoeveel duiven dat je komt inkorven zodat we een tijdschema kunnen maken op welk tijdstip je de duiven kunt inkorven. Het schema sturen we naar de inkorvende leden. Verder houden we ons aan het protocol inkorven.
– Bij een eventuele start van de competitie laten we de verdere uitwerking weten, ook rekening houdend met liefhebbers die geen gebruik maken van een elektronisch systeem.
– Het laden van de duiven na het inkorven in het seizoen, blijft volgens nog te maken laadschema

We zijn blij dat we alsnog een start kunnen maken met het duivenseizoen. Bij vragen of onduidelijkheden mag je me gerust contacteren.

Met sportgroeten,
Namens bestuur PV De Eendracht
Chris den Braber 06-86658396

Geef een reactie