Plan van aanpak jonge duiven

Beste secretarissen/verenigingsfunctionarissen,

Afgelopen maandag en woensdag hebben wij ons plan gepresenteerd aan de verenigingen van respectievelijk rayon 3&4 en 1&2. Ons plan met uitgebreide toelichting werd door de aanwezige bestuurders positief ontvangen. Jammer dat een aantal verenigingen niet aanwezig was; enkele bestuurders hebben zich vooraf afgemeld.

Tijdens onze presentatie is afgesproken dat we de beschikbare stukken digitaal door zouden sturen (zie bijlage). Hopelijk gaan ook de overige verenigingen kennis nemen van ons plan van aanpak. De Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging heeft dit plan als voorstel ingediend bij Brabant 2000. Wij hopen dat het voldoende steun krijgt van de verenigingen en verwachten daarmee een goede stap te zetten om het verlies van de jonge duiven terug te dringen.

Wij danken u voor uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Danny van de Vrede en Twan van Dongen


Presentatie-plan-van-aanpak-jonge-duiven-2020

Geef een reactie