Regeling Inkorven, laden & lichten

Regeling inkorven:

 • Bij binnenkomst de mand(en) in het inkorfgedeelte van het clublokaal zetten.
 • Klokje legt u op de aangewezen tafel op het eerstvolgende nummer die vrij is (na de klokken van de liefhebbers die al binnen zijn)
 • U verlaat het inkorfgedeelte zodat de inkorvers rustig hun werk kunnen doen en u wacht in het kantinegedeelte tot uw naam afgeroepen wordt.
 • Na het inkorven de lege mand(en) in uw auto zetten.
 • Als er een uitdraai is gemaakt van de topjes kan topje en uitdraai meegenomen worden.
 • Bij handmatige klok kan de klok na het zetten worden meegenomen.

Regeling laden van de duiven:

 • Laders zijn uiterlijk om 20:15u aanwezig, kan je niet laden zorg je zelf voor vervanging.
 • Waterbakken worden leeggemaakt, en op elkaar ondersteboven terug in de bak gelegd.
 • Komen er lege manden terug dan worden de linkse en rechtse manden netjes van elkaar gescheiden, de manden worden netjes en recht op elkaar gestapeld met een max van 7 hoog op elkaar.
 • Het vuil papier wordt uit de lege manden gehaald en wordt weg gegooid in de papiercontainer.
 • Als alles geladen is wordt het inkorflokaal nog netjes aangeveegd, evt. water wat op de grond ligt van de drinkenbakken opgedweild. En de emmer water buiten leeg gegooid.

Invullen poulebrief:

 • Bij het inleveren van de poulebrief moet in ieder geval uw lid en verenigingsnummer, naam, vlucht en aantal duiven vermeld worden.
 • De poulebrief moet goed leesbaar ingevuld worden.
 • Centrumnummer van onze vereniging is: 1918.
 • Voor Brabant2000 spelen we in Rayon 2.
 • Bij nationale vluchten spelen we in Sector 1 (Niveau 9)

Regeling klokken lichten:

 • Bij binnenkomst na de wedvlucht klokje of handmatige klok wegzetten op de daarvoor bestemde plaats en u verlaat direct de lichtruimte om plaats te nemen in de kantine zodat de lichters rustig hun werk kunnen doen.
 • Als er een uitdraai is gemaakt worden de klokjes en een uitdraai uitgedeeld zodat ze meegenomen kunnen worden.

  Indien men op papier een uitslag wenst, dient men dit door te geven aan: Ries Rommens.

Klokken inleveren:

 • Klokken dienen tijdens het seizoen altijd gelooid ingeleverd te worden.
 • Topjes dienen ook altijd ingeleverd te worden.

Vrachtkosten:

 • De vrachtkosten per duif staan voor iedere vlucht aangegeven op het vliegprogramma. Bij deze kosten komen nog kosten van in totaal € 0,18 per duif.
 • Nationaal: geen onkosten per duif  (uitslag is niet verplicht)

Handmatige klokken:

 • Bij Nationale vluchten en vluchten van Brabant 2000 moeten de klokken op vrijdagavond om 20.00 uur door de liefhebbers zelf worden aangeslagen.
 • Bij het stilvallen van een handmatige klok moet men zelf contact opnemen met: Bert van Ginneken, Adres: Reedonk 33, Etten-Leur. Telefoon: 076-5033914

Geef een reactie