Regeling Inkorven, laden & lichten

Regeling inkorven:

 • Leden worden verzocht pas om 19:00u binnen te komen. Zodat de helpers rustig hun werk kunnen opstarten.
 • Nadat de duiven van de alle helpers ingekorft zijn, worden pas de leden geholpen.
 • Bij binnenkomst de mand(en) in het inkorfgedeelte van het clublokaal zetten. U komt met uw duivenmanden binnen via de inkorfruimte niet via de kantine.
 • Klokje legt u op de aangewezen tafel op het eerstvolgende nummer die vrij is (na de klokken van de liefhebbers die al binnen zijn)
 • U verlaat het inkorfgedeelte zodat de inkorvers rustig hun werk kunnen doen en u wacht in het kantinegedeelte tot uw naam afgeroepen wordt. U bent niet verplicht om een drankje te nemen, maar wel verplicht om in de kantine te wachten!
 • Na het inkorven de lege mand(en) in uw auto zetten. Duivenmanden komen niet in de kantine.
 • Als het topje is ingelezen word het topje en de uitdraai bij u terug gebracht.
 • Bij handmatige klok kan de klok na het zetten worden meegenomen.

Regeling laden van de duiven:

 • Laders zijn uiterlijk om 20:15u aanwezig, kan je niet laden zorg je zelf voor vervanging. Je kan NIET wisselen/ruilen met een bestuurslid!
 • Waterbakken worden leeggemaakt, en op elkaar ondersteboven terug in de bak gelegd.
 • Komen er lege manden terug dan worden de linkse en rechtse manden netjes van elkaar gescheiden, de manden worden netjes en recht op elkaar gestapeld met een max van 7 hoog op elkaar.
 • Het vuil papier wordt uit de lege manden gehaald en wordt weg gegooid in de papiercontainer.
 • Als alles geladen is wordt het inkorflokaal nog netjes aangeveegd, evt. water wat op de grond ligt van de drinkenbakken opgedweild. En de emmer water buiten leeg gegooid.

De volgende taken horen bij het laden:

 • Laden van de duiven manden, ieder lid staat aan een zijkant, bestuurslid staat alle tijden erachter om de manden naar voren te schuiven.
 • Uitladen van de lege manden, deze worden netjes en recht tot een max van 7 hoog op elkaar gestapeld.

De volgende taken horen bij diegene die er als ondersteuning op staat:

 • Drinkbakken leegmaken.
 • Vuil papier uit de terug gekomen lege manden halen.
 • Het vegen van het inkorflokaal.

Regeling klokken lichten:

 • Het lokaal gaat een kwartier voor het lichten pas open!
 • Bij binnenkomst na de wedvlucht topje of handmatige klok wegzetten op de daarvoor bestemde plaats en u verlaat direct de lichtruimte om plaats te nemen in de kantine zodat de lichters rustig hun werk kunnen doen. U bent niet verplicht om een drankje te nemen, maar wel verplicht om in de kantine te wachten!
 • Als het topje is ingelezen word het topje en de uitdraai bij u terug gebracht.
 • Indien men op papier een uitslag wenst, dient men dit door te geven aan: Ries Rommens.

Invullen poulebrief:

 • Bij het inleveren van de poulebrief moet in ieder geval uw lid en verenigingsnummer, naam, vlucht en aantal duiven vermeld worden.
 • De poulebrief moet goed leesbaar ingevuld worden.
 • Centrumnummer van onze vereniging is: 1918.
 • Voor Brabant2000 spelen we in Rayon 2.
 • Bij nationale vluchten spelen we in Sector 1 (Niveau 9)

Klokken inleveren:

 • Klokken dienen tijdens het seizoen altijd gelooid ingeleverd te worden.
 • Topjes dienen ook altijd ingeleverd te worden.

Vrachtkosten:

 • De vrachtkosten per duif staan voor iedere vlucht aangegeven op het vliegprogramma. Bij deze kosten komen nog kosten van in totaal € 0,18 per duif.
 • Nationaal: geen onkosten per duif  (uitslag is niet verplicht)

Geef een reactie