Info

Bestuur verantwoordelijk & aanspreekbaar voor onderstaande taken:

Gerard de Rooij – Voorzitter & Penningmeester

Centrumleider, bingocommissie, marathoncommissie,

afrekenen & poulebrieven.

Chris den Braber – Secretaris & 2de Penningmeester

Hokcontrole, entingslijsten, inkorven, klokken lichten, marathoncommissie, jubilea, hokcoördinaten, afgevaardigde Brabant2000 & Tentoonstellingcommissie.

Jac van Mieghem – Lid & 2de Secretaris

Inkorven, afgevaardigde Brabant2000, barbediening, controle hoklijsten,

& gecertificeerd sociale hygiëne m.b.t. de bar.

Ries Rommens – Lid

Klokkencommissie, Electronisch constanteren, rekenaar,

tentoonstellingcommissie, fruitmanden & attenties.

Jan de Bruijn – Lid

Inkorven, controle hoklijsten, barbediening & marathoncommissie.

Corné van Rijen – Lid

Controle hoklijsten, tentoonstellingcommissie & ringenadministrateur.

William van Peer – Lid

Ringenadministrateur.


Werklijst PV de Eendracht:

Centrumleider:

Gerard de Rooij

Gebouw & kantine beheerder:

Corné de Bruijn

Sleutelbeheer:
Corné de Bruijn

Inkorven:

Bert van Ginneken, Henk van Boheemen, Jan de Bruijn,

Johan Kas & Chris den Braber

Reserves inkorven:

Jac van Mieghem, Cees Hellemons, René van Poppel,

Corné van Rijen, Piet Heeren.

Klokken lichten:

Ries Rommens, Bert van Ginneken, Chris den Braber, Henk van Boheemen

En Kees van Zundert voor de papieren.

Reserves klokken lichten:

Cees Hellemons & William van Peer

Melden duiven:

Gerard de Rooij & Chris den Braber

Barbediening:

Corné de Bruijn, Jan de Bruijn & Jac van Mieghem

Reserves barbediening:

Chris den Braber, Nellie Kouters & Gerard Kouters

Manden schoonmaken:

Bert van Ginneken & Henk Gijzen Reserve: Corné de Bruijn

Manden looien:

Bert van Ginneken & Henk van Boheemen

Elektronische klokken seizoen gereed maken:

Ries Rommens

Handmatige klokken:

Bert van Ginneken

Inlezen kloksysteem:

Ries Rommens (Reserves: Chris Heeren & William van Peer)

Bingocommissie:

Corina de Bruijn, Ria Sprenkels, Esmiralda Kools, Corné de Bruijn & Gerard de Rooij

Marathoncommissie:

Chris den Braber, Jan de Bruijn & Gerard de Rooij

Na en voorjaars schoonmaak clublokaal:

Corné de Bruijn, Toon Robbeson, Bert van Ginneken, R. van Poppel,

Cees Hellemons & Kees van Zundert

Tentoonstellingcommissie:

Ries Rommens, Chris den Braber, Toon Robbeson, Cees Helllemons

Corné van Rijen & Adri Vergouwen.

Websitebeheerder:

Jan de Bruijn

Sociale media beheerder:

Corné de Bruijn

Ringenadministrateur:

William van Peer & Corné van Rijen

Rondbrengen mededelingen etc:

Ries Rommens

Uitslaglijst:

Ries Rommens

fruitmanden & attenties.

Ries Rommens


Penningmeester P.V. de Eendracht:

G. de Rooij
Concordialaan 153
4871 ZA  Etten-Leur
Tel. 076-5018351
Bank: NL25RABO011.48.45.956
T.n.v. P.V. de Eendracht