Info

Bestuur verantwoordelijk & aanspreekbaar voor onderstaande taken:

G. de Rooij: Voorzitter, Penningmeester, Klokken lichten, bingo, kantinebeheer, centrumleider, afgevaardigde CC de Westhoek, afrekenen & poulebrieven, lotto.

Chr. den Braber: Secretaris, Hokcontrole, entingslijsten, website, marathon jubilea, tentoonstelling & hokcoördinaten

Corné de Bruijn: Inkorven, bingo, barbediening, tentoonstelling, website & social media beheerder

B.Nijssen: Tentoonstelling, controle hoklijsten, inkorven & entinglijsten.

J. v. Mieghem: Duiven laden, tentoonstelling, 2e secretaris & controle hoklijsten.

J. de Bruijn: Inkorven, hoklijsten, marathon & barbediening.

R. Rommens: Klokkencommissie, inkorven, elektronisch constateren, afgevaardigde CC de Westhoek, website, rekenaar & tentoonstelling.

Werklijst PV de Eendracht 2019:

Inkorven: B. v. Ginneken, R. Rommens, H. v. Boheemen,  J. de Bruijn & Corné de Bruijn
Reserves: C. Hellemons, L. Dekkers, R.v.Poppel, J. van Mieghem & B. Nijssen
Klokken: B. v. Ginneken
Afrekenen: G. de Rooij
Afrekenen opleren: P. v. Beers
Melden duiven: Familie de Rooij
Centrumleider: G. de Rooij
Barbediening: P. v. Beers, J. de Bruijn, J. v. Mieghem en Corné de Bruijn
Manden schoonmaken: P. v. Beers, B.v.Ginneken, A. Robbeson
Manden looien: B. van Ginneken en H. van Boheemen
Klokkenlichten: R. Rommens, B. v. Ginneken, Chr. den Braber en H. v. Boheemen
Reserves: B. Nijssen, C. Hellemons & Corné de Bruijn
Lotto: Familie de Rooij
Rondbrengen mededelingen etc: J. van Mieghem
Printen topjes: R. Rommens, B. v. Ginneken, H. v. Bohemen, Chr. Heeren en C. Baremens (reserve)
Reportage bode: Chr, den Braber, H. v. Bohemen & Corné de Bruijn
Uitslaglijst: R. Rommens
Ringenadministrateur: Yvonne de Rooij
Bingocommissie: Corina de Bruijn, Ria Sprenkels, P. v. Beers, Corné de Bruijn, G. de Rooij en Yvonne de Rooij|
Marathoncommissie: Chr. den Braber, J. de Bruijn & G. de Rooij
Coördinator clubgebouw: P. v. Beers
Schoonmaak clubgebouw: P. v. Beers en Riet v. Beers
Tentoonstelling: R. Rommens, B. Nijssen, Chr. den Braber, A. Robbeson, Corné de Bruijn, C. Hellemons & A. Vergouwen
Vertegenwoordiging CC De Westhoek 70: G. de Rooij en R. Rommens
Opleren Quievrain: J. v. Mieghem, Chr. den Braber, G. de Rooij, B. Nijssen en C. Hellemons (reserve)
Webmasters: Corné de Bruijn, R. Rommens en Chr. Den Braber
Social media beheerder: Corné de Bruijn
Elektronische klokken: R. Rommens en C. Baremans (res.)

Penningmeester P.V. de Eendracht:

G. de Rooij
Concordialaan 153
4871 ZA  Etten-Leur
Tel. 076-5018351
Bank: NL25RABO011.48.45.956
T.n.v. P.V. de Eendracht