Info

Bestuur verantwoordelijk & aanspreekbaar voor onderstaande taken:

G. de Rooij: Voorzitter & Penningmeester
Afgevaardigde Brabant2000, poulebrieven & zondag opleervluchten.

Chr. den Braber: Secretaris & 2de Penningmeester
Hokcontrole, entingslijsten, marathoncommissie, jubilea, hokcoördinaten, tentoonstelling & zondag opleervluchten.

J. v. Mieghem: Lid & 2de Secretaris
Afgevaardigde Brabant2000, barbediening, controle hoklijsten, gecertificeerd sociale hygiëne m.b.t. de bar & zondag opleervluchten.

J. de Bruijn: Lid
Inkorven, controle hoklijsten, barbediening & marathoncommissie.

R. Rommens: Lid
Klokkencommissie, Elektronisch constateren, rekenaar & tentoonstelling.

C. van Rijen: Lid


Werklijst PV de Eendracht 2022:

Centrumleider: Gerard de Rooij

Gebouw en kantine beheerder: Corné de Bruijn

Inkorven: Bert van Ginneken, Henk van Boheemen, Jan de Bruijn & Chris den Braber

Reserves inkorven: Jac van Mieghem, Cees Hellemons, René van Poppel, Corné van Rijen, Piet Heeren, Johan Kas & M. de Waard

Inkorven zondag opleervluchten: Jac van Mieghem, Chris den Braber & Gerard de Rooij

Afrekenen zondag opleervluchten: Corné de Bruijn (Reserve: Gerard de Rooij)

Klokken lichten: Ries Rommens, Bert van Ginneken, Chris den Braber & Henk van Boheemen

Reserves klokken lichten: Cees Hellemons

Melden duiven: Gerard de Rooij & Chris den Braber

Barbediening: Corné de Bruijn, Jan de Bruijn & Jac van Mieghem

Reserves barbediening: Chris den Braber, Nellie Kouters & Gerard Kouters

Manden schoonmaken: Bert van Ginneken

Manden looien: Bert van Ginneken & Henk van Boheemen

Elektronische klokken seizoen gereed maken: Ries Rommens

Handmatige klokken: Bert van Ginneken

Inlezen kloksysteem: Ries Rommens (Reserves: Chris Heeren & William van Peer)

Bingocommissie: Corina de Bruijn, Ria Sprenkels, Esmeralda Kools & Gerard de Rooij

Marathoncommissie: Chris den Braber, Jan de Bruijn & Gerard de Rooij

Na en voorjaars schoonmaak clublokaal: Corné de Bruijn, Toon Robbeson, René van Poppel, Bert van Ginneken & Cees Hellemons

Tentoonstellingcommissie: Ries Rommens, Chris den Braber, Toon Robbeson, Cees Helllemons & Adri Vergouwen.

Website beheerder: Jan de Bruijn Social media beheerder: Corné de Bruijn

Ringenadministrateur: Yvonne de Rooij

Rondbrengen mededelingen etc: Ries Rommens

Uitslaglijst: Ries Rommens


Penningmeester P.V. de Eendracht:

G. de Rooij
Concordialaan 153
4871 ZA  Etten-Leur
Tel. 076-5018351
Bank: NL25RABO011.48.45.956
T.n.v. P.V. de Eendracht