Info

Bestuur:

Voorzitter: Chris den Braber a.i
Vice voorzitter: Jan de Bruijn

Penningmeester: William van Peer a.i
2de Penningmeester: N.T.B.

Secretaris: Vacature beschikbaar
2de Secretaris: Jac van Mieghem

Leden van het bestuur: Ries Rommens, Corné van Rijen, Jan de Bruijn, Jac van Mieghem

De uitdrukking ‘ad interim’ betekent in die taal ‘in de tussentijd’ of ‘tijdelijk’.


Werklijst PV de Eendracht:

Centrumleider:
Chris den Braber

Gebouw & kantine beheerder:
Corné de Bruijn

Sleutelbeheer:
Corné de Bruijn

Inkorven:
Bert van Ginneken, Henk van Boheemen, Jan de Bruijn & Chris den Braber

Reserves inkorven:
Jac van Mieghem, Cees Hellemons, René van Poppel,
Corné van Rijen.

Klokken lichten:
William van Peer, Bert van Ginneken, Chris den Braber, Henk van Boheemen
En Kees van Zundert voor de papieren.

Reserves klokken lichten:
Cees Hellemons & Ries Rommens

Melden duiven:
N.T.B.

Barbediening:
Corné de Bruijn, Jan de Bruijn & Jac van Mieghem

Reserves barbediening:
Chris den Braber, Nellie Kouters & Gerard Kouters

Manden schoonmaken:
Bert van Ginneken & Henk Gijzen Reserve: Corné de Bruijn

Manden looien:
Bert van Ginneken & Henk van Boheemen

Elektronische klokken seizoen gereed maken:
William van Peer

Inlezen kloksysteem:
William van Peer (Reserves: Ries Rommens)

Bingocommissie:
Corina de Bruijn, Ria Sprenkels, Esmiralda Kools, Corné de Bruijn & William van Peer

Marathoncommissie:
Chris den Braber & Jan de Bruijn

Na en voorjaars schoonmaak clublokaal:
Corné de Bruijn, Toon Robbeson, Bert van Ginneken, R. van Poppel,
Cees Hellemons & Kees van Zundert

Tentoonstellingcommissie:
Ries Rommens, Chris den Braber, Toon Robbeson, Cees Helllemons
Corné van Rijen & Adri Vergouwen.

Websitebeheerder:
Kees Verhees & Corné de Bruijn

Sociale media beheerder:
Corné de Bruijn

Ringenadministrateur:
William van Peer & Corné van Rijen

Rondbrengen mededelingen etc:
Ries Rommens

Uitslaglijst:
William van Peer

fruitmanden & attenties.
Ries en Adrie Rommens


Penningmeester P.V. de Eendracht:

William van Peer
Bank: NL25RABO011.48.45.956
T.n.v. P.V. de Eendracht