Overlijden Antoon Kouters

 Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
Alleen had je de wind niet mee
Een bevlogen man is veel te vroeg heengegaan

Maandagochtend 29 november kregen wij bericht dat ons lid Anton Kouters op de veel te vroege leeftijd van 61 jaar is overleden. Op de feestavond van CC Westhoek op vrijdag 29 oktober was Anton nog in ons lokaal actief aanwezig. Daarna is hij ernstig ziek geworden en aan de complicaties overleden. Samen met zijn vader Geert waren zij gedreven liefhebbers en lag hun passie op de marathonvluchten en waren landelijk bekend door hun jarenlange prestaties, resulterend in vroege prijzen op nationale vluchten en titels. Misschien wel de mooiste prestatie uit hun carrière was in 2009 toen ze de eerste prijs nationaal Pau speelden. In 2020 werden zij lid van onze vereniging De Eendracht.  Daarvoor korfden Anton en vader Geert samen al vele jaren in ons nationaal inkorfcentrum in.

De crematieplechtigheid  vindt plaats in besloten kring op 7 december om 13.30 uur.

Wij wensen de naasten veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.
Bestuur PV de Eendracht

Geef een reactie